Zdravo Da Ste ljudi


Struktura organizacije nije strogo hijerarhizovana. Organizacija aktivna na teritoriji Srbije ima 110 stalnih članova. Organizacija aktivna na teritoriji Republike Srpske ima 70 članova.

Osnivači programa

  • mr Vesna Ognjenović, razvojni psiholog
  • Smiljka Ivačković, psiholog
  • Svetlana Ivačković, psiholog
  • mr Darinka Anđelković, psiholog
  • Jelena Morača, psiholog

Izvršni odbor

  • Jelena Tvorek – nastavnik razredne nastave, šef kancelarije
  • dr Bojana Škorc – psiholog, Fakultet Likovnih Umetnosti, Beograd, koordinator programa za odrasle i decu
  • Luka Dukić – samostalni umetnik, koordinator etno programa
  • Mileva Borovac – psiholog, koodinator programa za stare
  • dr Kayoko Yamasaki – pesnik, Filološki fakultet Beograd, koordinator programa međunarodne razmene i saradnje

Programski savet i ekspertska podrška:
dr Wilfried Kerntke, German association for Mediation
dr Lois Holzman, East Side Institute for Short Term and Group Therapy
dr Paul Murray, Dečiji kulturni centar Beograd
dr Tim Prentki, Winchester University


Rad Zdravo Da Ste se odvija uz podršku mreže lokalnih koordinatora u 16 gradova Srbije.