Edukacija – Razvoj programa

Edukacija je neodvojiva od praktične delatnosti. Edukacija za izvođenje radionica sa decom i odraslima nije aktivnost koja se uči izolovano od socijalnog konteksta nego aktivnost koja se izvodi kroz građenje odnosa sa ljudima. Osnove programa podrazumevaju celovit i procesni pristup ljudima koji se ne oslanja isključivo na znanje o čoveku nego prvenstveno na praksu i praktičnu primenu opštih ideja Lava Vigotskog.


Razvoj programa

Program edukacija razvija se uporedo sa razvojnom linijom Zdravo Da Ste programa u celini. Od 1992. kada su razvijeni prvi programi, pa do 2003., edukativni programi su obuhvatili vaspitače predškolskih ustanova, psihologe, pedagoge, učitelje i nastavnike osnovnih i srednjih škola kao i domaće i međunarodne volontere i stručnjake uključene u rad sa marginalnim socijalnim grupama.

Prikaži više...