Program međunarodne kulturne razmene


Zdravo Da Ste (Beograd) i ACC (Tokyo)

5.03. – 10. 03. 2007.
Učesnici: grupa iz NVO ACC (Japan); Timovi ZDS (Beograd, Vrnjačka Banja, Čačak); Članovi programa za mlade ZDS-a; deca iz programa; Učesnice Etno programa ZDS-a (Vrnjačka Banja, Čačak, Kraljevo ). U saradnji sa sledećim institucijama: Grupa za Japanologiju – Filološki fakultet u Beogradu; FF Beograd, Kulturni centar Beograda; Dom za decu Jefimija u Kruševcu; Centar za kulturu Stari Grad. Marc Schneider, slobodni umetnik koji je svojim fotografijama doprineo kvalitetu programa.

Ovogodišnji program je na predlog učesnika iz Japana uključio nove sadržaje, kao i promene nastale u Zdravo da ste programu tokom 2006.

5.3.2007. – ponedeljak
Prezentacija rada ZDS: Socijalna i kulturna integraciji ljudi u izbeglištvu.

Nove aktivnosti ZDS tokom 2006.
Participatorno istraživanje mladih usmereno na procese socijalne i kulturne integracije
Povezivanje aktivnosti dece, mladih i odraslih u zajedničku intergeneracijsku delatnost
Bojana Škorc, Gordana Bogićević i Slađana Drobnjak.

Prikaz aktuelne situacije na Kosovu i Metohiji
Hiroshi Yamasaki

Razgovor sa japanskim učesnicima o mogućnostima izvođenja programa Zdravo da ste u japanskim školama na osnovu produkata nastalih u radionicama sa decom u Japanu.

6.3.2007. utorak
Poetska radionica «Reč, reč, reč: Rjuidji Tamura i Vojislav Karanović – susret srpske i japanske poezije» u Kulturnom centru Beograda, predstavljala je uvod u niz događaja kojima Kulturni centar obeležava Svetski dan poezije 21. marta.

Voditelj: Kayoko Yamasaki, gost Vojislav Karanović, autor pesme „O pisanju poezije“ koja je korišćena u radionici.

Učesnici: grupa iz Japana i studenti Japanologije.
Delovi iz razgovora posle radionice:
poezija nosi u sebi moć, nije samo sredstvo komunikacije, možemo da se zbližimo i prenesemo osećanja iako ne znamo jezik.

Susret sa decom i odraslima raseljenim sa Kosova u kolektivnom centru Kaluđerica.

Radionica sa decom
Susret sa crtežima koji su nastali u radionicama za decu, koje su članovi japanske grupe radili u školama u Japanu. Deca iz Kaluđerice su na licu mesta slobodno na njih odgovorala bojom, slikom, glasovima, rečima. Zajednički odgovori, likovni, glasovni i napisani biće neposredno uručeni deci u Japanu.

7.3.2007. sreda
Edukativne radionice u Kabinetu za psihologiju umetnosti, Filozofski fakultet u Beogradu Voditelji: Bojana Škorc i Dara Anđelković.
Edukativni program u ovoj godini je modifikovan na zahtev ACC-a, u skladu sa budućim planovima da se program proširi i formira alternativnu obrazovnu ponudu. U završnom delu programa vođen je razgovor sa učesnicima i kreiran nacrt budućih radionica sa decom u Japanu.
IV Prezentacija participatornog istraživanja mladih usmerena na temu
odrastanja u izbeglištvu koja je praćena razgovorom – Centar za kulturu Stari Grad

Uvodni deo: Darinka Anđelković i Bojana Škorc.
Grupa mladih: Slađana Drobnjak, Jelena Šuša, Milena Šuša, Branko Grbić, Stevan Kokir.

U razgovor koji je vođen posle toga uključili su se pored grupe iz Japana i razvojni i socijalni psiholozi, predstavnici nevladinih organizacija, članovi timova Zdravo da ste.
Istraživanje se izvodi uz podršku Srpskog saveta za izbeglice (SSI) u okviru šire teme koja obuhvata socijalnu integraciju i nalaženje trajnih rešenja za izbegle i raseljene u Srbiji.

Izvod iz komentara posle prezentacije:
Razgovor o istraživačkom programu mi je jako važan. Za kratko vreme moji vršnjaci uradili su složeno i značajno istraživanje. Istraživanje sa ogromnim značenjem. Želim da izrazim duboko poštovanje prema onom što je urađeno.

Istraživački program mladih, govori o teškoj istini, da ljudi vide i ono što se ne može prikazati brojevima.

8.3.2007. četvrtak
Poseta Domu za decu Jefimija u Kruševcu: Radionica «Darivanje»
Učesnici: gosti iz Japana, žene iz Etno programa (V.Banja, Kraljevo i Čačak), mladi iz Vrnjačke Banje, članovi timova Zdravo da ste iz Vrnjačke Banje (nosilac programa), Čačka i Beograda
i deca iz Doma sa direktorkom i stručnim timom.

Program Zdravo da ste namenjen deci koja žive u domovima za decu, izvodi se vec nekoliko godina. Ove godine je uključen Dom za decu Jefimija iz Kruševca. Direktorka doma sa stručnim timom pokazala je izuzetnu spremnost za saradnju i učešce u aktivnostima.

Programom se gradi odnos između žena u izbeglištvu i dece smeštene u domovima za decu bez roditeljskog staranja. Žene obuhvaćene etno programom pletu za decu iz doma a da pri tom svaka pletilja dizajnira svoj ručni rad na osnovu fotografije deteta, koju je tim iz Vrnjačke Banja snimio u radionici sa decom doma. Tako da ručni rad svake žene ima svoju autentičnost i ličnu notu. Osmišljava njihov rad i dodaje mu poseban kvalitet. Tako nastali radovi se poklanjaju deci u radioničkom krugu koji se naziva Darivanje.
Izvod iz komentara posle radionice:
Iako je mnogo teško i osećala sam se nemoćno, druga deca i osoblje doma pružaju ljubav a ja sam im poželela da rastu što bogatije u duhovnom smislu.

9.3.2007. petak
Susret sa ženama i decom sa Kosova u Centru Zdravo da ste u Vrnjačkoj Banji.
Poseta kolektivnom centru za raseljene sa Kosova u Vitanovcu.

10.3.2007. subota
Radionica – Evaluacija u Beogradu
Učestvovali su tim iz Vrnjačke Banje, i direktorka Doma „Jefimija“, koordinatori svih programa Zdravo da ste iz Beograda i grupa iz Japana.
Svečana dodela diploma.