Prezentacije


DETINJSTVA 2005
Međunarodna konferencija
Deca i mladi u društvima koja su u procesu nastajanja ili transformacije
Univerzitet u Oslu

Šta je socijalno u socijalnom razvoju
Lois Holzman, Direktorka East Side Instituta za ljudski razvoj, New York