Program Dete i kultura


47. Oktobarski salon – Umetnost, život, pometnja

oktobar-novembar 2006.

U okviru 47. Oktobarskog salona „Umetnost, život, pometnja“ 350 dece je učestvovalo u programu koji je specijalno kreiran za ovaj umetnički događaj. Deca iz 11 škola su, sa svojim nastavnicima došla iz 11 različitih mesta (urbanih i ruralnih). Multimedijalna ponuda Oktobarskog salona je za sve predstavljala uzbudljiv događaj, bez obzira na uzrast i školu iz koje dolaze. Programske aktivnosti su se odvijale kroz nekoliko sekvenci, sa početkom na Trgu Republike, gde su se grupe međusobno predstavile i pozdravile. Poseta galerijama zamišljena kao proces istražiivanja ponuđenih umetničkih sadržaja izazvala je iznenađujuće bogatstvo pitanja i odgovora. Mogućnost direktnog učešca na interaktivan način deca su spremno prihvatila i višeslojnost te interakcije je bila jasno uočljiva: entuzijazam i radoznalost na individualnom i grupnom nivou, socijalna razmena između dece različitih uzrasta i iz različitih škola, pružanje i primanje socijalne i emocionalne podrške. Deca su razmenjivala utiske i ideje, i pri tom ispoljila visok nivo saradnje, u finalnoj sekvenci programa, kada su kreirala zajednički performans na Kalemegdanu.

Evaluacija koja je u novembru urađena sa nastavnicima i članovima stručnih timova škola, ukazala je na pozitivne i konstruktivne aspekte programa, kao što su susreti dece različitih škola, sloboda istraživanja novih prostora uključujući umetničke galerije, centralni urbani deo Beograda itd. Poseban oživljavajući efekat zapažen je u grupi romske dece koja žive u veoma siromašnom prigradskom području. 47 Oktobarski salon izazvao je važan konstruktivni efekat medu decom ali nažalost, vrednost jednog ovakvog kulturnog događaja nije prepoznata i nije privukla dovoljno pažnje relevantnih društvenih institucija.

Sve škole učesnice su dobile Sertifikat o učešcu, DVD sa snimkom svih sekvenci programa kao i fotografije Marka Šnajdera.

Program je podržala Skupština grada.