Pokretna biblioteka


Sledeći koraci povezani sa radionicom knjiga

Osnovna namera daljeg toka aktivnosti je integracija kulture i obrazovanja, škole i institucija kulture, u čijoj osnovi je stav da je kultura izvor razvoja.

Konstruisana je radionica čiji je osnovni cilj bio da se odgovori na pitanje

Kako knjige koje su izabrane mogu da bude dostupne drugima – drugoj deci, vršnjacima, mladima…

Tragajući za odgovorom izgrađen je model koji je nazvan pokretna biblioteka a nastao je u zajedničkoj aktivnosti dece i tima Zdravo da ste.

Da bi se postigao taj cilj kreirane su članske karte a kao inicijalni model poslužila je članska karta koja se koristi u bibliotekama. Ona je obrađena i dograđena na originalan način.

Tako su sve knjige dospele do dece i mladih iz kolektivnog centra Kaluđerica i do dece i mladih iz centra u Kovačićevu.

Čitanje knjiga je u toku…

Projekat Knjiga su podržali ACC Tokyo i JICA Tokyo.

Galerija: