Aktuelni Projekat


Psycho-social skill/approach Progress of the teachers for strengthening social competence of the refugee children

Psihosocijalni podrška nastavnicima za jačanje socijalne kompetence dece izbeglica

Projekat traje od avgusta 2016. godine do januara 2018. godine.

Udruženje Zdravo da ste već decenijama pruža podršku izbeglim i raseljenim osobama, da bi se poslednjih godina uglavnom fokusiralo na psiho-socijalnu podršku dece porodica raseljenih sa Kosova i Metohije.
Psihosocijalna podrška deci započela je još 1996. godine
Program je godinama realizovan u kolektivnim centrima gde su deca bila smeštena sa svojim porodicama (stari PDM)
Jedan od ozbiljnijih problema koji je uočen kod dece je rano napuštanje obrazovnog sistema. Ovaj problem su prepoznali i JICA i ACC _____, organizacije iz Japana koje već godinama podržavaju akrivnosti udruženja. U ovoj fazi fokus je usmeren na podršku nastavnicima da kroz edukacije i treninge kao i kroz same radionice ojačaju svoje kompetencije za rad sa interno raseljenom decom. Ovaj program ne uključuje samo nastavnike već se realizuje i kroz  radioničarski rad sa decom. Ideje i sadržaj radionica usmereni su pre svega na formiranje pozitivnog odnosa dece prema obrazovanju i sticanje praktičnih veština iz oblasti jezika, informatike i razvijanje kreativnosti.

Program se realizuje u Osnovnim školama Branislav Nušić  iz Smedereva i Đura Jakšić iz Male Krsne.
Program se takođe realizuje i u kolektivnim centrima u naselju Kovačićevo iz Smedereva i Maloj Krsni

01PB040113OLYMPUS DIGITAL CAMERA

05

PB180379 PB180387

PB27052404

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA