zdravo da ste

          Zdravo Da Ste!

Zdravo Da Ste / Hi Neighbour je lokalna nevladina neprofitna
organizacija koja je zvanično registrovana 1994, a svoju
delatnost je započela volonterski januara 1992. […]

Stručni skup

„Interaktivne metode i podrška

nastavi“

 

16. 12. 2017


Zdravo Da Ste! program je inicirala grupa razvojnih psihologa iz Beograda a tokom narednih godina program se širi i obuhvata više gradova u Srbiji.Progam realizuje 110 ljudi raspoređenih u 16 timova na terenu sa centralnom kancelarijom u Beogradu. Od toga je većina iz oblasti obrazovanja i socijalnog rada, a učestvuju i ljudi drugih profesija (dizajneri, inženjeri itd.).Kroz programe psihosocijalne podrške, kulturne i socijalne integracije, edukativne programe, etno program, programe materijalne podrške za samostalno ostvarivanje prihoda, letnje i zimske kampove za decu i mlade, zanatske obuke, izložbe, humanitarne intervencije kao i programe međunarodne razmene, godišnje je uključeno približno 25 000 ljudi. Osnovni cilj programa je zaštita i podrška razvoju.U početku se program realizuje u kolektivnim centrima širom Srbije, od 1997. uključuju se i ljudi iz privatnog smeštaja, a tokom leta 1999 i ljudi sa Kosova i Metohije. Zdravo Da Ste!
Granice između radioničke situacije i svakodnevnih aktivnosti nisu stroge. Radionica je ugrađena u svakodnevni život. Ne postoji završna tačka u radionici jer se ona sastoji od procesa koji se nastavljaju i posle radionice. Radionica se odigrava u realnosti škole, zajedničkih prostora, kolektivnih centara, javnih/kulturnih institucija ili negde drugo. To su mesta na kojima se odigrava život.
Sa metodološke strane radionica je oblik aktivnosti u kojoj je svaki učesnik neodvojiv od grupne aktivnost i on aktivno radi i uči kroz iskustvo. Osnovna aktivnost je razmena u krugu u kome je svaki učesnik doprinosi grupnom procesu. To otvara mogućnost svakom učesniku da kreira socijalni događaj koristeći najrazličitija izražajna sredstva. Tako se izbegava situacija fokusirane (nedemokratske) komunikacije u kojoj su neki članovi favorizovani, dok su ostali pasivni.Zdravo Da Ste
 • vb

  Vikend susret u Beogradu

  Pozdrav iz Beograda deci u Japanu
  16. – 18. avgust, 2013.

 • Workshop Book

  Radionica knjiga

  Beograd, knjižara Geca Kon,
  18. maj 2013.

 • Pokretna biblioteka

  Pokretna biblioteka

  Projekat Knjiga su podržali ACC Tokyo i JICA Tokyo.

 • icp_1

  Program međunarodne saradnje

  Kreativnost i razvoj

2 / 3123