O nama

Zdravo Da Ste / Hi Neighbour je lokalna nevladina neprofitna organizacija koja je zvanično registrovana 1994, a svoju delatnost je započela volonterski januara 1992 u kolektivnom centru u Pionirskom gradu u Beogradu i u kolektivnom centru u Bogovađi, koji su prihvatili ljude iz ratom zahvaćenih područja sa teritorije bivše SFRJ. Program je inicirala grupa razvojnih psihologa iz Beograda a tokom narednih godina program se širi i obuhvata više gradova u Srbiji.

Prikaži više...


Osnovni pristup je alternativa zasnovana na izvornim idejama Lava Vigotskog.

  • ljudski razvoj je stalni proces koji traje dok traje i sam život
  • proces je u fokusu ne ishod
  • naglašena je grupna (ne indiviudalna) aktivnost
  • postoji snažna povezanost programa sa realnim životnim okolnostima

Ljudski razvoj je stalni proces

Razvoj se ne vezuje isključivo za period detinjstva. Ljudsko biće se nalazi u neprekidnom životnom procesu razvoja. Razvoj se proteže od rođenja do smrti. I više od toga, postoji i pre i posle tih momenata kao grupna – kolektivna aktivnost.


Proces

Proces je u fokusu, a ne ishod. Većina radioničkih modela danas se struktuira prema cilju koji je unapred zadat i orjentisana je prema očekivanom ishodu.

Prikaži više...


Grupna aktivnost

Naglašena je grupna (ne indiviudalna) aktivnost. Polje života viđeno je kao zajedničko, a osnovni izvor daljeg razvoja bio je kroz građenje odnosa – među ljudima kroz reči, među ljudima kroz izraze i nove igre, među ljudima kroz aktivnosti, među ljudima kroz kulturu…

Prikaži više...


Snažna povezanost programa sa realnim životnim okolnostima

Granice između radioničke situacije i svakodnevnih aktivnosti nisu stroge. Radionica je ugrađena u svakodnevni život. Ne postoji završna tačka u radionici jer se ona sastoji od procesa koji se nastavljaju i posle radionice. Radionica se odigrava u realnosti škole, zajedničkih prostora, kolektivnih centara, javnih/kulturnih institucija ili negde drugo. To su mesta na kojima se odigrava život.


Radionica kao interaktivni izvor razvoja

Sa metodološke strane radionica je oblik aktivnosti u kojoj je svaki učesnik neodvojiv od grupne aktivnost i on aktivno radi i uči kroz iskustvo. Osnovna aktivnost je razmena u krugu u kome je svaki učesnik doprinosi grupnom procesu. To otvara mogućnost svakom učesniku da kreira socijalni događaj koristeći najrazličitija izražajna sredstva. Tako se izbegava situacija fokusirane (nedemokratske) komunikacije u kojoj su neki članovi favorizovani, dok su ostali pasivni – izbegava se pravljenje malih grupa u okviru osnovne grupe.