Edukacija – Modeli realizacije

Edukativni grupni rad odvija se u više sekvenci. Grupa je otvorena i moguće je priključenje novih učesnika u toku odvijanja programa. Standardni edukacioni model traje 1,5 dan.


Modeli realizacije

Prvi modul: Upoznavanje sa osnovama programa
Formiranje grupe – ko smo, u kakvom okruženju radimo, kakve potrebe i probleme srećemo…
Uvođenje u radionički postupak
Teorijski i praktični okvir rada
Izvođenje radionice za decu / odrasle
Evaluacija zajedničkog iskustva i pravljenje planova
/12 časova edukacije/

Drugi modul: 4 do 6 nedelja posle prvog
Zajednička evaluacija je opcioni (izborni) deo koji se izvodi volonterski i predstavlja razradu onog što se u međuvremenu dešavalo
Završno zajedničko prevođenje u aktivnost
/jedno poslepodne/

Uporedni proces koji teče: ako je izvodljivo
Uključivanje dece u zajedničke aktivnosti – na nivou lokalne zajednice, na nivou Zdravo Da Ste ili na nivou neke druge kulturne/socijalne/obrazovne institucije
/*ne zahteva sredstva nego se izvodi iz već postojećih kapaciteta/

Treći modul: 8 do 10 nedelja posle prve edukacije
Kratka evaluacija – članovi tima za edukaciju održavaju kontakt sa profesionalcima u obrazovanju
Razgovor o praktičnim delatnostima sa decom
Uvođenje u nove radionice (praktična delatnost)
Zajedničko građenje novih aktivnosti
/4 sata/

Evaluacija: Zdravo Da Ste ima poseban stav prema razvoju evaluativnih postupaka u okviru programa. Evaluacija se smatra delom programa koji se kao i celina nalazi u procesu i neprekidnom dograđivanju. Razvoj postupka evaluacije zavisi od konteksta u kome se program događa i nema unapred zadatog jednostavnog modela.

Svaka posebna primena programa nije samo ponavljanje unapred zadatog modela nego znatno više od toga, nova kreacija ili zajedničko stvaranje u kome su svi učesnici deo odnosa. Iz odnosa nastaje humano socijalno okruženje čak i kada su materijalne mogućnosti veoma male. Bogatstvo je u ljudskom odnosu.

Koordinator tima za edukaciju
mr Vesna Ognjenović, razvojni psiholog

Kontakt osobe
dr Bojana Škorc, psiholog
Jelena Tvorek, nastavnik razredne nastave