Etno program


Živi bili!

Osnovni pristup i ciljevi programa

U osnovi programa je negovanje i savremena primena tradicionalih rukotvorina, znanja, veština, običaja, rituala, pesama, priča i njihovo integrisanje u svakodnevni život i iskustvo. Etno program počiva na ideji da se tradicionalna baština može aktivno integrisati u savremeni život kroz produkte, radionice, zajedničke skupove i izložbe. Program podrazumeva da tradicionalno i narodno stvaralaštvo i nasleđe nije dovoljno zabeležiti i smestiti u muzeje u konzervisanom, zamrznutom obliku u kome se gubi životnost tradicije i njena komunikacija sa ljudima. Otvaranje neprekidnog i živog dijaloga između savremenog coveka i narodne tradicije čini da se ona aktivno unapredi i ugradi u živote savremenih ljudi. Na taj način tradicionalno postaje deo svakodnevnog života i iskustva, oživljava se i nadograđuje ne kao istorijski objekt koji se posmatra sa distance nego kao integralni deo zajedničkog iskustva. To je velika radionica u kojoj se unapređuju i razmenjuju iskustva tradicionalnih zanata, znanja i običaja. Mogućnost za kreativnost u ovim specifičnim uslovima života je od izuzetne važnosti. Svi predmeti nastali u ovoj neobičnoj i velikoj radionici imaju upotrebnu vrednost, ali još više socijalni, psihološki i kulturni značaj.

Aktivnosti

  • Razvoj saradnje sa mrežom kulturnih i drugih društvenih institucija
  • Veliki među generacijski susreti u Etnografskom muzeju i drugim kulturnim institucijama
  • Otvoren ciklus radionica posvećen etno kulturi – oživljavanje kolektivnih i porodičnih rituala, pesama, igara čiji su nerazdružni deo rukotvorine
  • Otvoren ciklus radionica posvećen narodnom stvaralaštvu i savremenom kulturnom stvaralaštvu – narodna, savremena poezija
  • Kreiranje novih originalnih rukotvorina na osnovu aktuelnog života i uz učešće dece i mladih /mirišljavi jastučici, specijalno opremljene knjige recepata, izvezene čestitke, rukotvorine zasnovane na dečijim crtežima itd./.