Edukacija – Opšti deo

Zdravo Da Ste izvodi edukaciju za sledeće programe:

1. Program zaštite budućeg razvoja dece u predškolskim ustanovama
2. Formiranje preduslova za usvajanje pismenosti
3. Program psihosocijalne podrške razvoju dece i adolescenata
4. Dete i kultura
5. Da li znaš koliko možeš – program za mlade
6. Socijalna i kulturna integracija odraslih / starih u krizi
7. Živi bili – etno program
8. Program međunarodne kulturne razmene i saradnje
Program edukacije je zasnovan na istim postavkama kao i ostali programi Zdravo Da Ste. Modifikacije u izvođenju su zasnovane na razlikama u socijalnom kontekstu u kojima se odvijaju (vaspitači, učitelji, defektolozi, psiholozi, predagozi).


Osnove programa

Osnovni pristup: Razvojni
(Zasnovan na izvornom učenju L. Vigotskog)

Kultura i razvoj su povezani
Kultura u najširem smislu
Razvoj ličnosti u najširem smislu

Ljudski razvoj je stalni proces koji traje dok traje i sam život.

Opšti okvir programskih aktivnosti koji je orijentisan na proces, a ne ne ishod.
Osnovni izvor razvoja nastaje kroz građenje odnosa među ljudima.
Program psiholoških radionica je projekat, a ne imperativ.
On poštuje promene koje se dešavaju u realnom životnom kontekstu zbog ljudi koji u njemu žive i zato ne može biti unapred i nepovratno definisan.

Program poštuje razlike u najširem smislu ali ne tako što je fokusiran na njihove specifičnosti već na uzajamnu interakcijsku dobit. U okviru interakcijskog sklopa razlike se tretiraju kao prirodno socijalno bogatstvo iz koga se crpu nove ideje za nove aktivnosti.

Radionice su nastale zajedničkom delatnošću odraslih i dece – nastale su iz odnosa dece i odraslih.

Trajanje edukacije je fleksibilno: minimum jedna vremenska sekvenca, optimum tri vremenske sekvence (svaka vremenska sekvenca traje dva dana).

U okviru programa edukacije postoji i evaluaciona strategija koja je sastavni deo programa.