DETINJSTVA 2005


Međunarodna konferencija
Deca i mladi u društvima koja su u procesu nastajanja ili transformacije
Univerzitet u Oslu

29.06. – 03.07.

Prijavljeno u okviru kongresne teme: Promena pogleda na dete i istraživanje detinjstva

Format: Simpozijum koji se sastoji od četiri prezentacije i jednog diskutanta

Naslov: Participacija kao performans: Novi pogled na istraživanje detinjstva

Predsedavajuća: Lois Holzman, New York, East Side Institute for Group and Short Term Psychotherapy, New York, NY

Učesnici
Svetlana Ivačković, NVO Zdravo da ste, Beograd, Srbija i Crna Gora
Lina Kostarova-Unkovska, Institut za psihologiju, Univerzitet “Sv. Ćirila i Metodija”, Skoplje, Makedonija
Kim Sabo, Kim Sabo Consulting, New York, NY
Roger Hart, Program ekološke psihologije, City University of New York Graduate School and Center, New York, NY (diskutant)

Opšti prikaz
U okviru razvojnog pristupa, mladi ljudi se vide kao vrednost i resurs unutar zajednica. Ovaj pristup pozitivno vrednuje vođstvo i delovanje mladih ljudi, formira mlade kao graditelje zajednice, i osposobljava ih da postanu agensi društvenih promena, organizatori zajednice i aktivisti. Posmatranje mladih na ovaj pozitivan način povećalo je interesovanje za proučavanje načina na koji mladi participiraju u programima koji su im namenjeni i kako ta participacija doprinosi njihovom razvoju i razvoju njihovih zajednica.

Učesnici su iz tri različite države i imaju iskustva sa participacijom mladih u mnogim zemljama (uključujući zemlje bivše Jugoslavije, Tibet, Kolumbiju i SAD) i u različitim oblastima (mentalno zdravlje; participatorna evaluacija; dečji klubovi, vanškolski programi, itd.). Oni ili primenjuju programe participatornog razvoja mladih ili su istraživači razvoja mladih/participacije mladih. Oni takođe dele shvatanje da se ljudski razvoj i učenje odvijaju kroz zajedničko ljudsko stvaranje (tj., kroz njihovu zajedničku aktivnost) – shvaćeno kao performans nastajućeg (Holzman, 1997).