Naučni članci, knjige i radovi


Kultura kao pokretač razvoja
kroz aktivnosti NVO Zdravo da ste/Hi Neighbour
Vesna Ognjenović, Svetlana Ivačković i Vera Obradović